Kuka on Tiia Karpin?

Julkaistu:

Olen kolmen lapsen äiti ja opettaja Vantaalta. Asun Kuninkaanmäen pientaloalueella itse rakentamassamme talossa. Opettajana olen toiminut noin 17 vuotta niin yläkoulussa kuin lukiossa. Olen koulutukseltani filosofian maisteri (luonnontieteellinen), ja toiminut kemian ja fysiikan lehtorina Helsingissä viimeiset 13 vuotta. Opettajana kohtaan päivittäin erilaisia oppijoita. Olen muutaman kerran kohdannut oppilaan, joka on pudonnut kaikkien verkkojen läpi ilman riittävää tukea, puhumattakaan diagnoosista. Diagnoosi ei muuta lasta mitenkään, mutta yhteiskunnassamme tukea ja apua saa parhaiten, kun on jokin diagnoosi olemassa. Erilaisille oppijoille on taattava riittävä tuki riittävän ajoissa. Tutkimustulokset tukevat varhaisen tuen merkitystä, eli mitä aikaisemmin saadaan tukitoimet aloitettua sitä paremmat mahdollisuudet on kehittyä ja saada lisää toimintakykyä.

Olen erityisen arjen kokemusasiantuntija. Lapsellani on autisminkirjon häiriö ja hän tarvitsee arjessa paljon tukea ja apua. Kolmesta lapsestani kaksi nuorinta ovat tuoneet mukanaan paljon haasteita arkeemme, mutta myös opettaneet paljon. Olen joutunut perehtymään erilaisten tukimuotojen tarjontaan, ja siihen miten niitä saa. Koen, että kaupungilla olisi hyvä olla joku henkilö, joka koordinoi tällaisten ihmisten asioita, jotka tarvitsevat erityissairaanhoidon palveluita tai vammaispalveluja. Perheet tarvitsevat lisää tukea vanhemmuuteen ja arkeen. Lasteni päiväkoti ja koulut ovat toimineet tässä erinomaisina esimerkkeinä siitä, miten yhteistyöllä lapsi kehittyy ja asiat saadaan toimimaan.

Lähdin mukaan kuntapolitiikkaan, koska politiikka on yhteisten asioiden hoitamista, joka mielestäni kuuluu meille kaikille. Olen toiminut opetuslautakunnan varajäsenenä ja yksilöasioiden jaoston varapuheenjohtajana. Nämä luottamustoimet ovat avanneet näkökulman kaupungin päätöksentekoon, ja miten yhteisiin asioihin voidaan vaikuttaa. Tärkeä motivaationi hakea paikkaa kaupunginvaltuustoon ovat lapseni ja kiinnostus ympäröivään maailmaan, mutta on minussa aina asunut sisällä maailmanparantaja, joka haluaa viedä yhteisiä asioita eteenpäin luoden positiivista ilmapiiriä tekemällä yhteistyötä ja kasvattamalla luottamusta tulevaisuuteen avoimella päätöksenteolla. Vantaa tarvitsee vastuunkantajia, me kaupunkilaiset olemme Vantaa!

Lisää julkaisuja